Добре дошли в Контимакс

Ние ще Ви осигурим професионално, модерно и качествено счетоводно обслужване!

Услуги

Нашите експерти ще Ви осигурят гарантирано високо качество на предлаганите от нас услуги

Абонаментно счетоводно обслужване

Услугата е предназначена за клиенти с договор за абонаментно обслужване и включва пълен пакет от счетоводни услуги- текуща обработка на документи, месечно подаване на информация до НАП и НОИ във връзка със ЗДДС, декларации, свързани с осигуряване, декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, болнични листове, месечни анализи на разчети, изготвяне на ГФО,  годишни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, статистически отчети за НСИ.

Трудово-правни отношения и социално осигуряване

Създаване на досиета на персонала, трудови договори, уведомления към НАП, предаване на болнични в НОИ, прекратяване на трудови договори, подготовка на граждански договори, създаване на месечна разплащателна ведомост, платежни документи, декларации, свързани с предоставяне на информация в НАП и НОИ за осигурени лица.

Годишно счетоводно приключване

Тази услуга е предназначена за юридически и физически лица, с които няма договор за абонаментно обслужване. Изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, статистически форми.

Финансов анализ

При необходимост /отчет пред акционери, управленски нужди, кандидатстване пред кредитни институции, изисквания на международни организации/ можем да направим финансов анализ на база финансови отчети за 2,3 и повече години назад, както и прогнози за развитие.

Правно обслужване

Правни услуги в областта на корпоративно, търговско, облигационно, данъчно, финансово и административно право, включващи консултации, изготвяне на правни становища, договори и др. документи, преобразувания и сливания, съдействие във взаимоотношенията с Агенция по вписванията, данъчна и общинска администрация.

Политика за поверителност

 

Клиентите ни развиват успешна дейност в областта на:

  •  строителство и всичко, свързано със строителството
  •  архитектура и проектиране
  •  търговия – вътрешна и външна
  •  реклама
  •  изработване на художествени и архитектурни макети
  •  транспорт – вътрешен и международен
  •  хуманна медицина
  •  дърводобив
  •  производство
  •  сдружения с нестопанска цел

Кои сме ние

Контимакс ЕООД е компания, създадена през 1995 г. и има опит в предоставянето на всякакъв вид счетоводни услуги и данъчно-правни консултации. Фирмата разполага с отлично подготвен екип от висококвалифицирани специалисти в счетоводството и правото, благодарение на които създава дълготрайни партньорства с компании в различни браншове – строителство, архитектура, реклама, транспорт, търговия – вътрешна и външна, медицина, неправителствени организации и др.
Екипът ни партнира с няколко адвокатски кантори. Дружеството повече от 10 години използва най-съвременните IT технологии за обработка, съхранение и сигурност на информацията в сътрудничество с водеща в областта IT компания. Това сътрудничество дава възможност да се отговори на изискванията на Регламента за защита на личните данни /GDPR/, в сила от 25.05.2018 година.

Мисията на Контимакс е чрез професионално обслужване и индивидуално отношение:
• да предлага високо качество на услугите
• да създава предпоставки за успехи в бизнеса
• да осигурява спокойствие на клиентите, спазвайки срокове и изисквания, породени от нормативните и поднормативни актове в страната, както и европейските регламенти
• да спазва конфиденциалност
• да осигурява лоялност и сигурност в бизнеса

За четвърт век фирма Контимакс обслужва коректно и качествено в дух на толерантност, диалог и зачитане на взаимните интереси, както на български, така и на чуждестранни физически и юридически лица.
С ясно поставена цел за предлагане на все по-богат и качествен набор от услуги, както и постоянен преглед на постоянно променящото се законодателство и бизнес среда.

Контакти

Адрес: София, бул. Димитър Петков № 69, ет. 2, офис 8

GSM: 0888 682 365; 0878 100 815

Е-mail: office@kontimax.com

Полезни връзки

ДДС НАРЪЧНИК

ЗАКОН ЗА ДДС

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

© 2018 Контимакс ЕООД

TOP